Info om säkerhet i samband med Fjällvinden extrem och Covid-19

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens råd om folksamlingar på max 50 personer.
  • Vi kommer att säkerställa att distansering hålls i start- och målområdet.
  • Man måste vara fullt frisk för att delta.
  • Det är varje deltagares eget ansvar att inte komma till startområdet och att inte starta i tävlingen vid minsta symptom på sjukdom.